Početna strana

Mreža Migracionih servisnih centara pruža: informacije, savjete, i servis upućivanja za migrante/kinje i potencijalne migrante/kinje u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Kosovu pod Rezolucijom 1244 i Albaniji.

Ovdje možete naći informacije o mogućnostima zapošljavanja i studiranja u inostranstvu kao i o procedurama dobijanja vize, radne dozvole i dozvole boravka, načinu korišćenja zdravstvene zaštite i obrazovanju u inostranstvu kao I druge korisne informacije u vezi sa boravkom u inostranstvu. Informacije su pružene u formi Vodiča za zemlje destinacije, informatore o "Studiranju u inostranstvu" I Priznavanju obrazovnih isprava koje možete preuzeti sa našeg sajta ili ga direktno dobiti od našeg/e službenika/ce u Centru.

Migracioni servisni centar takodje će organizovati kurseve, treninge I savjetovališta, na specifične teme ili zemlje za koje ste zainteresovani/e - za više informacija pogledajte naš sajt : Obuke I Informativne sesije. Za kontakt detalje svakog Centra pojedinačno provjerite ovdje.

Ako razmišljate o povratku iz inostranstva u neku od gore nabrojanih zemalja, ili jednostavno tražite vašu opciju, naš/a službenik/ca vas može informisati o lokalnim servisima, kao što su stručne obuke, kursevima jezika I računara, pomoći oko pokretanja malih biznisa, I pomoći oko reintegracije shodno vašim individualnim potrebama. Pored toga, kratkoročni ulaganja se nude kvalifikovanih državljana/kama, identifikovanim institucijama u njihovim zemljama (za više informacija pogledajte odjeljak o Privremenom i virtuelnom povratku).

Migracioni servisni centri su podržani projektom "Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu" (MIDWEB) koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Regionalnom inicijativom za migracije, azil I izbjegla lica (MARRI), Njemačkom saveznom kancelarijom za migracije I izbjeglice; Bečkim Institutom za međunarodne ekonomske studije - wiiw a finansiran od strane Evropske Komisije IPA 2009 Multi-beneficiary Program2.

Projekat u cjelosti možete preuzeti sa odjeljka Informacije o projektu. Ili kontaktirati info@migrantservicecentres.org.

test

 
What's new?
New guide for MRC counselling staff
 
New guide for MRC counselling staff is available for download
New internet guide with updated links to main destination countries
 
Updated internet guide with internet links to main destination countries (as of August 2015)
fstudio web services