Informacije o zemljama odredišta

Informacije prikazane ispod sakupljene su sa ciljem da pomognu savjetnicima Migraciono servisnih centara (MSC) u radu pružanja informacija, savjeta i usluga upućivanja. Ovaj spisak sadrži opise i linkove ka opštim EU izvorima o migracijima, zapošljavanju i studijama, informacije o vizama od strane relevantnih ministarstava spoljnjih poslova, linkove ka odgovarajućim direktoratima za imigraciju ukoliko su dostupne, kao i drugim korisnim portalima koji se bave ministarstvima i migracijama. Imajte na umu da ovaj spisak nije konačan i da IOM ne preuzima odgovornost za sadržaj prikazan na eksternim internet stranicama.

Opšti EU izvori

EU Portal za imigraciju http://ec.europa.eu/immigration/ - EU Portal za imigraciju će služiti kao prva tačka pristupa pouzdanim, praktičnim i razumljivim informacijama o pitanjima vezanim za imigraciju. Portal će pružiti korisne i praktične osnovne informacije i omogućiti brz i direktan pristup relevantnim eksternim internet stranicama za više informacija.

EURES, Evropski portal poslovne mobilnosti http://ec.europa.eu/eures/ - Iako je prvenstveno stvoren kao mreža za saradnju kako bi omogućio slobodno kretanje radnika unutar EU, EURES takođe pruža korisne informacije o uslovima života i rada u državama članicama EU.

EURAXESS, Evropski portal istraživača http://ec.europa.eu/euraxess/ - Pored informacija o akademskoj i istraživačkoj obuci i poslovima, ova elektronska kapija je ulazna tačka koja vodi ka praktičnim informacijama o životu i radu u Evropi.

Studiraj u Evropi, studentski portal, http://www.study-in-europe.org - Portal nudi aktuelne informacije o 32 evropske zemlje, njihovim univerzitetima kao i šta je potrebno da bi se u njima živjelo i studiralo.

Evropska internet stranica o integraciji http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm - Evropska internet stranica o integraciji sadrži zbirku 'dobrih praksi' i širok spektar alata i korisnih informacija za uspješnu integraciju.

Evropska mreža za migracije http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html - Cilj mreže je da pruži aktuelne, objektivne, pouzdane i uporedive informacije o migraciji i azilu i da informiše javnost o istim, uključujući i putem internet stranice.

EU Opšta uprava za unutrašnje poslove http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm - Internet prezentacija EU Opšte uprave za unutrašnje poslove pruža informacije o aktuelnim evropskim inicijativama u oblasti bezbjednosti i migracija, uključujući i „Preglede građana" koji jasno opisuju najnoviju politiku i zakonodavstvo.

ALBANIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Albanije (Vizne informacije za strance)

Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Republike Albanije (Odjeljenje za migracije)

Nacionalna služba za zapošljavanje Albanije

Spisak ambasada Republike Albanije

AUSTRALIJA

Ministarstvo za imigraciju i državljanstvo australijske vlade (Viza čarobnjak)

Ministarstvo za imigraciju i državljanstvo australijske vlade (Vize, imigracija, i izbjeglice)

Australian JobSearch (Besplatna internet stranica sa poslovnim oglasima)

Spisak ambasada Australije

AUSTRIJA

Internet stranica savezne vlade o migracijama prema Austriji

Kancelarije za imigraciju, državljanstvo i registar - Beč

Spisak ambasada Austrije

BELGIJA

Spoljni poslovi, spoljna trgovina i razvoj saradnje Kraljevine Belgije (Viza za Belgiju)

Kancelarija za imigracije Kraljevine Belgije

Zvanične informacije i usluge (Dolazak u Belgiju zbog posla)

Spisak ambasada Kraljevine Belgije

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (Vizne informacije)

Služba za poslove sa strancima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine

Spisak ambasada Bosne i Hercegovine

BUGARSKA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske (Vize za Bugarsku)

Direkcija za migracije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske

Nacionalna agencija za zapošljavanje

Spisak ambasada Republike Bugarske

KANADA

Imigracija u Kanadu (Kanadska viza za privremeni ulazak, itd.)

Državljanstvo i imigracija Kanade

Spisak ambasada Kanade

ČEŠKA REPUBLIKA

Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike (Ulazak i boravak)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Češke Republike

HRVATSKA

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske (Pregled uslova za vize)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Republike Hrvatske

KIPAR

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Kipar (Informacije o putovanju za strane posjetioce)

Odjeljenje za rad (Pitanja u vezi zapošljavanja)

Spisak ambasada Republike Kipra

DANSKA

Ministarstvo spoljnih poslova Danske (Vizna pravila Danske)

Zvanični portal Danske za strance i integraciju

Raditi u Danskoj (Zvanični danska internet stranica za međunarodno regrutovanje)

Spisak ambasada Danske

ESTONIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Estonije (Vizne informacije)

Odbor policije i granične straže (Odbor za državljanstvo i migracije)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Estonije

FINSKA

Ministarstvo spoljnih poslova Finske (Finski uslovi za vize)

Finska služba za imigraciju

Spisak ambasada Finske

BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Makedonije (Vizne informacije za strane građane)

Agencija za zapošljavanje

Spisak ambasada Republike Makedonije

FRANCUSKA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Francuske (Dobijanje vize)

Francuska kancelarija za imigraciju i integraciju

Spisak ambasada Republike Francuske

NJEMAČKA

Savezna kancelarija za inostrane poslove (Vizna pravila)

Savezna agencija za zapošljavanje

Spisak ambasada Njemačke

GRČKA

Ministarstvo spoljnih poslova Grčke (Vizne informacije)

Organizacija za zapošljavanje Manpower

Spisak ambasada Grčke

MAĐARSKA

Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske (Opšte informacije o ulasku u Mađarsku)

Kancelarija za imigraciju i narodnost Mađarske

Služba za zapošljavanje Mađarske

Spisak ambasada Mađarske

IRSKA

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Irske (Vizne usluge)

Irska služba za nacionalizaciju i imigraciju

Službe za zapošljavanje i programi za zapošljavanje

Spisak ambasada Irske

ITALIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Italije (Viza za Italiju)

Italijansko društvo za zapošljavanje

Spisak ambasada Italije

KOSOVO (prema rezoluciji 1244 UN Savjeta bezbjednosti)

Ministarstvo spoljnih poslova Kosova (prema rezoluciji 1244 UN Savjeta bezbjednosti) (Vize za strane građane)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Kosova (prema rezoluciji 1244 UN Savjeta bezbjednosti)

LATVIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Latvije (Ulazak u Latviju)

Kancelarija za državljanstvo i migracije Republike Latvije

Spisak ambasada Republike Latvije

LITVANIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Litvanije (Vizne informacije)

Odjeljenje za migracije Ministarstva spoljnih poslova Republike Litvanije

Spisak ambasada Republike Litvanije

LUKSEMBURG

Ministarstvo spoljnih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburga (Informacije o vizama i imigraciji)

Razvojna agencija za zapošljavanje

Spisak ambasada Velikog Vojvodstva Luksemburga

MALTA

Ministarstvo spoljnih poslova - Malta (Putovanje na Maltu)

Odjeljenje za državljanstvo i emigraciju Ministarstva spoljnih poslova - Malta (Pitanja u vezi državljanstva)

Korporacija za zapošljavanje i obuku

Spisak ambasada Malte

CRNA GORA

Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore (Pregled viznog režima za strane građane)

Agencija za zapošljavanje Crne Gore

Spisak ambasada Crne Gore

HOLANDIJA

Vlada Kraljevine Holandije (Vize za Holandiju: Šengen viza)

Služba za imigraciju i usluge naturalizacije Ministarstva bezbjednosti i pravde Kraljevine Holandije

Portal za zapošljavanje u Holandiji

Spisak ambasada Holandije

NOVI ZELAND

Imigracija u Novi Zeland (Informacije o vizama i imigraciji u Novi Zeland)

New Kiwis (Portal za zapošljavanje)

Spisak ambasada Novog Zelanda

NORVEŠKA

Norveški direktorat za imigraciju (Informacije o vizama)

Norveški direktorat za imigraciju (Informacije o imigraciji)

Norveška administracija za rad i socijalnu pomoć

Spisak ambasada Norveške

POLJSKA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Poljske (Informacije o vizama)

Spisak ambasada Republike Poljske

PORTUGAL

Ministarstvo spoljnih poslova Portugala (Opšte informacije o inostranim službama)

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (Režim za strane državljane)

Spisak ambasada Portugala

RUMUNIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije (Informacije o rumunskim vizama)

Generalni inspektorat za imigraciju Rumunije (Informacije o imigraciji)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Rumunije

SRBIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije (Uslovi za vize)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Republike Srbije

SLOVAČKA

Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke Republike (Konzularne informacije i vize za putovanja)

Ministarstvo rada, socijalnih pitanja i porodice Slovačke Republike (Službe za zapošljavanje)

Spisak ambasada Slovačke Republike

SLOVENIJA

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije (Informacije o putovanju i vizama)

Informacije za strance

Agencija za zapošljavanje

Spisak ambasada Republike Slovenije

ŠPANIJA

Ministarstvo spoljnih poslova i saradnje Španije (Vize)

Sekretarijat za imigraciju i emigraciju Ministarstva rada i socijalne sigurnosti Španije

Spisak ambasada Španije

ŠVEDSKA

Državne ustanove Švedske (Informacije o vizama)

Švedski odbor za migracije

Emigranti u Švedskoj (Izvor informacija o Švedskoj)

Spisak ambasada Švedske

ŠVAJCARSKA

Savezna kancelarija za migracije Švajcarske (Informacije za ulazak u Švajcarsku)

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada Švajcarske

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE)

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (Informacije o vizama)

Generalna direkcija za boravište i pitanja stranaca - Dubai

Portal Ministarstva za rad

Spisak ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Home Office - Granična agencija Ujedinjenog Kraljevstva (Informacije o vizama i imigraciji)

Odjeljenje za rad i penzije (poslovi)

Spisak ambasada Ujedinjenog Kraljevstva

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (SAD)

Stejt department SAD - Služba za konzularne poslove (Vize)

Službe za državljanstvo i imigraciju SAD

Portal za zapošljavanje

Spisak ambasada SAD

fstudio web services